PERSONUPPGIFTER

Alla personliga uppgifter som kunden anger vid registrering eller köp behandlas konfidentiellt och enligt PUL lagen. Inga uppgifter lämnas ut till någon tredje part utan kunden samtycke.