ÖVRIGT

Velvety Organics reserverar sig för eventuella tryckfel på hemsidan. Vi kan inte garantera att samtliga bilder återger produktens exakta färger. Det är kundens ansvar att läsa köpevillkoren och den angivna informationen om produkten innan köpet utförs. Kunden måste även kontrollera sina personliga uppgifter noggrant så att eventuella fel kan undvikas. Velvety Organics kan inte stå för konsekvenserna som uppstår ifall kunden anger felaktig eller ogiltig information.

Det är kundens ansvar att bevara och använda våra produkter på ett försiktigt och varsamt sätt och inom ramen av de angivna användningsinstruktionerna. Velvety Organics står inte till svars ifall kunden är överkänslig eller allergisk mot någon av våra produkter eller ifall eventuella biverkningar uppstår vid vårdslös eller oaktsam användning.

Velvety Organics erhåller sig rätten att ändra sina användarregler och köpvillkor utan förvarning. Varje beställning kommer att hanteras enligt de rådande användarreglerna och köpevillkoren som råder då beställningen lades.